Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler, Sosyal Cep (sosyalcep) tarafından
yönetilmekte ve işletilmekte olan, www.sosyalcep.com adlı internet
sitesinde (Site) ve tablet veya telefon gibi bir mobil cihazlarda yer alan
Sosyal Cep uygulamasında (Uygulama) veya sosyalcep’in kullanıcılarına
herhangi bir hizmet sağladığı herhangi bir dijital platformda, sizlere
daha iyi sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Sosyalcep’e üye olarak veya sadece ziyaretçi (üye olmayan ama Site, Uygulama
veya Sosyalcep'in diğer servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) olarak
sosyalcep’in hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı
bilgileriniz sosyalcep tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.
Aşağıda, tüm bu dijital platformların kullanımı sırasında elde edilen/edilecek
kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu
verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir.
Sosyal Cep gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta
ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.
Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi, Uygulama’yı veya diğer
servisler kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde
kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya sosyalcep platformlarının
kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen
verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi
bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya sosyalcep’in ilan ettiği/edeceği
süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz
edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya
yurt dışına aktarılmasına ve sosyalcep hizmetlerinin sunulabilmesi
amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına
açıkça izin ve onay verir.

Neler Kişisel Veridir?

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek

bilgilerdir. sosyalcep ile Site, Uygulama veya herhangi bir platform
üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri
kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz,
adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz,
e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.
sosyalcep’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta, IP
bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize
verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir. sosyalcep,
verdiğiniz bu bilgiler ile varsa sağladığınız içerikleri dilediği sürece,
bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, gerek yasal gereklilikler
gerekse meşru menfaatleri için saklayabilir.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Site’yi ve Uygulama’yı kullandığınızda veya sosyalcep ile iletişime
geçtiğinizde sizden aşağıdaki bilgileri elde edebiliriz:

Kayıt Bilgileri: Site’ye, Uygulama’ya veya sosyalcep’e ait platformlara kayıt
olmak için girdiğiniz bilgilerden ya da Site, Uygulama veya platformlar
üzerindeki çeşitli form ve anketleri doldurarak ad soyad, e-posta adresi,
telefon numaraları, adres, cinsiyet gibi bazı kişisel bilgileri elde
ederiz. Bu bilgiler, hem yasal zorunluluklar hem de sizlere daha iyi
bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır. Üçüncü
şahıs hesaplarıyla (Twitter veya Facebook gibi) kayıt olmak isterseniz,
bu kayıt esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu
bilgisini kaydederiz.

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site,
Uygulama ve dijital platformlardaki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi
gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler,
değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda
sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım verileri: Site’ye, Uygulama’ya veya platforma üye olarak üyelik girişi
yaptıktan veya üye olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda
kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret
ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz
gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük
dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya
telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz,
işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz
ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. sosyalcep ayrıca
cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir,
izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla
"cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil
cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil
cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer
veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim
sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya
sosyalcep’nun cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı,
bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl
gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve sosyalcep’nun hizmetini nasıl
kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının
raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı
olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya
engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün
çalışmayabilir.

Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına
izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri
ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; sosyalcep’ya Facebook veya
Twitter hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini
kullanırsanız giriş bilgileriniz sosyalcep tarafından doğrulanır; biz sadece
sosyalcep hesabınızın Facebook veya Twitter hesabınıza bağlanmasına
izin vererek Facebook veya Twitter hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı
açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.

Konum Bilgileri: sosyalcep, sosyalcep altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Çerezler: Site’de, platformlarda veya Uygulama’da bulunduğunuz süre boyunca
“cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini
analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin
bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi
kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler
saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak
sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret
ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

Bilgiler Nasıl Kullanılıyor ve Korunuyor?

sosyalcep’in topladığı bilgiler, Sosyal Cep’nun hizmetlerini optimize etmek,
geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde
kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde
toplu halde kullanılabilir. Sosyal Cep bu bilgileri uygulama yönetimi,
güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir.
Bilgiler, kullanıcıları, ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde
kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. Yine, bizimle
paylaştığınız hiçbir bilgi, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirtilen amaç ve
kapsama açıkça aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz.

sosyalcep, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi hesabınızla ilgili
işlem yapmak, gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesini sağlamak,
bilgilendirme yapmak için kullanmaktadır. sosyalcep, sizlere daha iyi hizmet
sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla,
paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya
başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir.
sosyalcep, düzenlediği ödüllü yarışma veya çekilişlere katılmanız
durumunda tarafınıza ait bilgileri gerekli mercilerle paylaşabilir, yarışma
veya çekiliş sonuçlarını açıklarken kullanabilir. Bilgilerin
anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle
paylaşılması da mümkündür. sosyalcep üyeliği gizlenemediğinden, üye
olduğunuz bilgisi kamuya açık olacaktır.

sosyalcep, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek,
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri


almakla beraber, sosyalcep tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı

sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya
değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi,
değiştirilmesi veya silinmesi halinde sosyalcep’nun bu durumu verinin
ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü
bulunmamaktadır. . Site'yi, Uygulama’yı ve bize ait platformları her ziyaret
ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız
tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve
benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup, izniniz
gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak
kaydıyla sosyalcep tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya
anonim olarak kullanılması mümkündür.

İlgili mevzuat kapsamında, kişisel verileri talep etmeye yetkili olan resmi
mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde bilgileriniz ilgili
mercilere iletilecektir.
sosyalcep’nun sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm
bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat
kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.
sosyalcep, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya
sosyalcep sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç
duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

sosyalcep altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak
şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen
bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya
kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin
güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

sosyalcep, zaman zaman sitesine ve uygulamasına, tanıtım postalarına veya
reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve
linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet
sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin
uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası
erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

Diğer Ülkelere Aktarım

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer
alan hukuka uygun amaçlarla, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve
yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede
bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir.
sosyalcep, kişisel veriler dahil olmak üzere kullanıcıların
bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma
yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve
yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre sosyalcep, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek
amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir
veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla
bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız
ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de,
veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Bilgilerin Paylaşımı

sosyalcep, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan
şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına,
satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak sosyalcep, kişisel


olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

sosyalcep, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak,
hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya
müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu
bilgileri korumakla yükümlüdürler.

sosyalcep’nun yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla
mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme
yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye
yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz
paylaşılabilir.

sosyalcep, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı
güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul
bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle
paylaşabilir.

Değişiklikler Ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya
kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve
güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde
yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli
durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde
tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek
bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz
üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da
hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki
değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da
güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz

halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da
anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır. Bu nedenle, sosyalcep’i her
ziyaret edişinizde gizlilik politikasını yeniden gözden geçirmenizi öneririz.
Bu belge en son 17/05/2018 tarihinde güncellenmiştir.
Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde,
yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.Veri Sahibi Olarak Haklarınız

sosyalcep’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

• işlenip işlenmediğini öğrenme,

• işlenmiş ise bilgi talep etme,

• işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

• eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

• İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

• aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

• münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

sosyalcep’i kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Site’yi, Uygulama’yı ve dijital platformlarımızı ziyaret ederken ve/veya üye (kayıtlı kullanıcı) olurken dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında, https://sosyalcep.com/terms_of_use adresinde bulunan, Kullanım Koşulları / Kullanıcı Sözleşmesini incelemenizi öneririz.

Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresine e-posta gönderebilir veya sosyalcep ile herhangi bir yolla iletişime geçebilirsiniz.

Şirket Unvanı: Sosyal Cep

Eposta: bilgi@sosyalcep.com